1. side

DER ER UDNÆVNT MINDST EN FOKUSKLINIK I HVER KOMMUNE, dog ikke på Samsø og Ærø.


Find FOKUSKLINIKKEN i din kommune ved at gå ind øverst oppe på Regionen, hvor du bor.


Vi har spurgt ca. 1.000 medlemmer via mail, om de går på en klinik med mindst 4 patienter med morbus Bechterew. 5 har svaret, at de går på rene Bechterewhold, og 4 har svaret at de går på en klinik med 4-5 patienter, men at de går på blandede hold eller i træningscenter. Vi må konstatere, at træning på rene Bechterewhold næsten ikke forekommer i Danmark. Dette vil vi gerne lave om på.


Hvis du går på et rent Bechterewhold på en klink, som ikke er nævnt, så kontakt mig på e--mail ryggigt@gmail.com


Du bør have FOKUS på en FOKUSKLINIK, som er en klinik med FOKUS på sygdommen og samarbejde med patienten - en klinik som har potentiale til at få stor erfaring i at følge og behandle/træne patienter med morbus Bechterew.


VALG AF FOKUSKLINIKKER.

 • Befolkningsunderlag i kommunen
 • Afstand til til nærmeste FOKUSKLINIK
 • Oplysninger om træning af patienter med morbus Bechterew på klinikkens hjemmeside
 • Oplysninger om træningsfaciliteter (skal gerne både være gymnastiksal og træningscenter)
 • Antal fysioterapeuter


Vurdering og valg af FOKUSKLINIKKER foretages af:

Fysioterapeut Jens Ole Rasmussen, konsulent for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew


Jeg har kontaktet alle klinikker, som er valgt til FOKUSKLINIK, og oplyst om formålet med at være FOKUSKLINIK. De er blevet tilbudt at blive informeret/undervist på klinikken i "Klinisk retningslinje for rygsøjlegigt - fokus på morbus Bechterew". Det er frivilligt, om en klinik vil være FOKUSKLINIK - hvis interessen ikke er tilstede, får patienter heller ikke en god behandling.


Klinikker som interesserer sig for morbus Bechterew og ønsker at være FOKUSKLINIK, må gerne kontakt mig på mail ryggigt@gmail.com


BAGGRUND.

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew har henvendt sig til Danske Fysioterapeuter for at arrangere fyraftensmøder for praktiserende fysioterapeuter rundt om i landet, hvilket de desværre har afslået. Vi synes, at det ville have været oplagt at komme i dialog med de praktiserende fysioterapeuter på denne  måde. Danske Fysioterapeuter anbefaler klinikkerne at stræbe efter specialisering og specialkompetencer med det formål at sikre høj faglig kvalitet og udvikling. Danske Fysioterapeuter mener også, at det grundlæggende princip for specialisering er, at ”øvelse gør mester”, altså at der er en direkte sammenhæng med, at fysioterapeuten bliver dygtig til at behandle den type af patienter, som han/hun møder. Imidlertid tyder det på at det valgfrie valg af klinik, får patienterne til at vælge den nærmeste klinik, og det betyder, at de fleste klinikker kun har  kontakt med 0-2 patienter med morbus Bechterew. Dette betyder, at de ikke får erfaring med, hvordan man i et årelang behandlingsforløb tackler sygdommens vekslende og progressive natur med risiko for tilstødende komplikationer af forskellig art. Vi har kun kunne finde 8 klinikker, som har Bechterewhold, så det tyder på at interessen for sygdommen er meget lille blandt fysioterapeuter. Vi håber, at årsagen skyldes de få patienter på klinikkerne.


Foreningen har også henvendt sig til 21 store kommuner rundt om i landet, for at se om de kunne få en frivillig aftale med de lokale praktiserende fysioterapeuter. Generelt har kommunerne været positive over for ideen med at færre klinikker behandler patienter med morbus Bechterew under den vederlagsfriordning end i dag. Imidlertid mener kommunerne, at deres muligheder er begrænsede, da patienter med ret til vederlagsfri fysioterapi har frit valg til at vælge, hvilken klinik de vil gå på. Der er dog aftalt møder med Silkeborg og Vejle kommune midt i august og Roskilde Kommune i midten af september.

Odense Kommune har skrevet, at den eneste mulighed for at få oprettet nogle "specialklinikker" er, at patienterne af sig selv søger mod bestemte klinikker. Vi har taget dem på ordet og oprettet denne hjemmeside, for at du har overblik og information om, hvor du kan søge hen for at være med til at udvikle en klinik med FOKUS på morbus Bechterew til gavn for dig og dine medpatienter.

VÆLG EN FOKUSKLINIK


Vælg en FOKUSKLINIK fordi du hjælper dig selv og andre patienter med morbus Bechterew med at få samlet træning og behandling på klinikker, som får mulighed for at oprette rene Bechterewhold.


KVALITET KRÆVER KVANTITET


På en klinik med mange patienter med morbus Bechterew vil fysioterapeuten få en stor erfaring med hvordan træningen skal tilpasses den enkelte patient ift. trænings- og helbredstilstand, sygdomaktivitet og smerter, samt forandring i rygsøjlen og evt. komplikationer.


Du har frit valg, men før denne klinikguide blev omrettet, valgte du i blinde, og primært efter nærhed. Nu har du et reelt valg mellem nærhed eller ekspertise tæt på dig.

VALGET ER DIT

NYHEDER:

17. nov. 2019.

Skodsborg Fysioterapi er blevet Fokusklinik og starter op med Bechterewhold. Kontakt klinikken og hør nærmere.


Klinikker med Bechterew-hold iht. Fokusklinikkernes hjemmesider.

Glostrup: www.glostrupfysioterapi.dk - Helsingør: www.axeltorvfys.dk - Herning: www.midtfys.dk -

Hørsholm: www. fysioboidin.dk – København:   www.fysioterapi-oesterbro.dk - Køge: www.fysiok.dk -

Lyngby: www.lyngbyfysioterapi.dk - Odense: www.fysiodanmarkodense.dkOdense: www.fto.dk -

Randers:  www.fussingoefys.dk - Skanderborg:   www.skanderborg-fys.dk - Thisted: www.fysiosnedsted.dk -

Thisted: www.nordthyklinik.dk - Vejen: www.fysiovejen.dk - Vejle:  www.fysiodanmarkvejle.dk -

Aalborg: www.fysioklinikken.dkAalborg:  www.aalborgfysioterapi.dk - Aarhus: www.fysiodanmarkaarhus.dk


BESØGTE KLINIKKER.

Har besøgt med et 1½ times foredrag om kliniske retningslinjer for fysioterapi ved morbus Bechterew:

Funktionel Fysioterapi, Odense - Odense Fysioterapi - Ishøj Fysioterapi - Fysioterapien.dk, Ballerup - Fysiurgisk Træningscenter, Østerbrogade, København Ø. - Axeltorv Fysioterapi, Helsingør - Vordingborg Fysioterapi -  Skanderborg Fysioterapi - FysioDanmark, Vesterbro Torv, Aarhus - Midtjysk Fysioterapi, Herning - FysioDanmark, Skive - Fussingø Fysioterapi og Træning, Randers - Hedensted Fysioterapi og Træning - FysioDanmark Horsens - FysioDanmark Vejen - Kroppens Hus, Sorø - FysioDanmark Viborg - Fyshuset Korsør - Aalborg Fysioterapi - inMOTUS Brønderslev - Frederiksund Fysioterapi -  - Nyborg Fysioterapi - FysioDanmark Hillerød - BeneFIT Sæby og Frederikshavn - FysioDanmark Silkeborg - Fysioform Rønne - Bülowsvej Fysioterapi Frederiksberg - Lyngby Fysioterapi - FysioDanmark Hillerød -  fysio K/fysioterapi KøgeLyngby Fysioterapi - Ikast Fysioterapi & Træning - Glostrup Fysioterapi & Træning - FysioDanmark Holstebro - FysioDanmark, Niels Brocks Gade 12, Randers - FysioDanmark Løgstør -  Silkeborg Fysioterapi og Træning, Hostrupsgade 49 - FYSIOSYD Greve - Skodsborg Fysioterapi, Skodsborg Strandvej 125A, Skodsborg - Valby Fysioterapi, Toftegårds Allé 30, 2500 København


Skal besøge:

Ingen planlagte


DET KRÆVER  næsten 3000 DANSKERE,

FOR AT DER ER 1 PATIENT MED MORBUS BECHTEREW, SOM FÅR VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI*


*: I 2015 fik 27 patienter med morbus Bechterew vederlagsfri fysioterapi i Slagelse Kommune med 78.000 indbyggere.


For få patienter med morbus Bechterew  benytter den vederlagsfri ordning.

Statistisk er der 5.500 patienter med morbus bechterew i Danmark, og mindst 75% har en eller anden form for funktionsnedsættelse, dvs. at der burde være mindst 10 personer med morbus Bechterew, som fik vederlagsfri fysioterapi, for hver 15.000 danskere. Sandsynligvis er følgende årsager grund til, at ikke alle med behov for vederlagsfri fysioterapi går til lægen og får en henvisning:

 • 67% er mænd - mænd er dårligere end kvinder til at gå til lægen i almindelighed
 • Mange lærer at leve med den langsom tiltagende stive ryg og/eller nakke og er ikke primært plaget af smerter
 • De fleste har det godt, når de er fysisk aktive - smerterne kommer i hvile
 • Biologisk medicin kan gøre mange patienter smertefrie - imidlertid stopper biologisk medicin ikke den fremaskridende forkalkningsproces
 • Træningstider ligger i arbejdstiden - problem da de fleste er erhvervsaktive


NB! En progressiv sygdom (morbus Bechterew) indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse, derfor er det vigtigt at indlede fysioterapi tidligt selv ved lette funktionsnedsættelser for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats ved vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

 

Ny forskning viser, at forkalkningerne i rygsøjlen er uafhængig af sygdomsaktivitet og sygdomsvarighed - tiltagende forkalkning kan pludselig opstå efter mange års stilstand i forkalkningsprocessen.


KLINIK RETNINGSLINJE FOR RYGSØJLEGIGT - FOKUS PÅ MORBUS BECHTEREW.

Ved fysioterapeuterne Jens Ole Ramussen, Susanne Jürgensen (Gigthospitalet i Gråsten) og Peter Jørgensen (UCL)


Hele retningslinjen kan ses på www.bechterew.dk


Organisering af behandling.

Der er udformet 17 anbefalinger, heraf 2 ekspert-anbefalinger.


Mange af anbefalingerne i dette afsnit er af fagpolitisk og holdningsmæssig karakter. Anbefalingerne er fremkommet på baggrund af fysioterapeuternes erfaringer fra daglig praksis på reumatologiske afdelinger og hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Bliver alle patienter fordelt ligeligt mellem alle praktiserende fysioterapeuter i Danmark, vil hver fysioterapeut behandle et par patienter. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at samle patienterne på færre fysioterapeuter på klinikker med gode træningsfaciliteter. Det vil betyde, at fysioterapeuterne får mere erfaring med at behandle patienter med morbus Bechterew, der ofte har vekslende eller nytilkomne symptomer, som kan kræve særlige hensyn for at træningen gavner og ikke gør skade. Flere patienter på samme klinik gør det også muligt at lave specialhold med morbus Bechterew, hvilket vil gøre træningen bedre og mere målrettet end på hold med blandede diagnoser. Evidensen af hvilken effekt patienter med morbus Bechterew har af at træne på blandede hold er ukendt. Al foreliggende evidens bygger udelukkende på studier, hvor deltagerne i holdtræning kun har bestået af patienter med morbus Bechterew. Endvidere vil det også være hensigtsmæssigt, at disse klinikker varetager behandlingen og følger patienter med non-radiologisk aksial spondyloartrit.

For at sikre at fysioterapeuter, som behandler patienter med morbus Bechterew, har den viden og ekspertise, der er nødvendig for at give en kvalificeret behandling til denne patientgruppe, anbefales det, at der bør indføres en form for certificering på området. Certificering gør det overskueligt for patienten, at vælge en kvalificeret fysioterapeut. Certificering kan bl.a. bestå i at have bestået/gennemført et kursus om morbus Bechterew.

I dag er der ingen faste rammer for, hvad der sker efter at patienten har fået diagnosen morbus Bechterew. Det er meget forskelligt, hvad patienten få tilbudt, og afhænger af praksis/kutyme på den enkelte reumatologisk afdeling, hos den enkelte privat praktiserende reumatolog eller i nogle tilfælde hos patientens egen praktiserende læge. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et fastlagt forløb for patienter med morbus Bechterew, som sikrer at patienten initialt får en optimal sygdomsinformation og instruktion i træning og fysisk aktivitet, samt informeres i hvordan opfølgning og monitorering skal foregå. Endvidere bør der sikres en formel kontakt mellem reumatolog, egen læge og praktiserende fysioterapeut.

For at den praktiserende fysioterapeut bedre kan coache, vejlede, teste og følge op på træningsplaner, anbefales det, at overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi gør det muligt at honorere denne indsats, også for patienter på hold.


Anbefalinger (% angiver procentdelen af hvor mange af 12 fysioterapeuter i et ekspertpanel, som er ening i anbefalingen).


Patient- og træningsforløb.

 • Der udarbejdes et fastlagt patientforløb fra udredning i tværfagligt regi på hospital til de videre forløb. (100%)


 • Der bør være et behandlingstilbud til nydiagnosticerede patienter, som indeholder sygdomsinformation, instruktion i træning og fysisk aktivitet, opfølgning og monitorering. (92%)


 • Et træningsforløb bør altid indledes med en periode med superviseret træning ved en fysioterapeut med viden og erfaring i morbus Bechterew. (100%)


 • Der bør altid aftales en plan for monitorering og opfølgning ved start af et træningsforløb. (100%)


 • Erhvervsaktive bør tilbydes træning efter arbejdstid. (100%)


 

Fysioterapeutens kompetence og certificering.

 • Behandling/træning bør udføres af en fysioterapeut med viden og erfaring i morbus Bechterew. (92%)


 • Der bør indføres en form for certificering af fysioterapeuter for at kunne behandle/træne patienter med morbus Bechterew. (92%)


 • Fysioterapeuter, som forpligter sig til at følge disse kliniske retningslinjer, kan optages på en liste på Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterews hjemmeside over anbefalede fysioterapeuter. (67%)


 • Klinikker bør certificeres mht., om træningsfaciliteter er gode nok til, at holdtræning med minimum 4 patienter med morbus Bechterew kan gennemføres på en tilfredsstillende måde. (100%)


 • Fysioterapeuten bør være i stand til at vurdere, om patienten har brug for et kort pædagogisk forløb eller har brug for et længere forløb med vejledning. (100%)


Valg af træningstype.

 • Træningstype bør altid bygge på en individuel vurdering i samarbejde med patienten. (100%)


 • Træningen bør altid indeholde et element af konditionstræning for at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom. (100%)


Holdtræning.

 • Alle patienter bør vurderes med BASMI, BASFI og smerteintensitet, før end de sættes til holdtræning. (100%)


 • Holdtræning bør tilrettelægges således, at flest mulige patienter kan deltage på trods af forskellig grad af funktionsnedsættelse. (92%)


 • Træning bør foregå på hold bestående af patienter med morbus Bechterew. (ekspertanbefaling af arbejdsgruppen)


Vederlagsfri fysioterapi

 • Ved progressiv sygdom bør der ud over 1. konsultation være mulighed for 3 individuelle kontakter pr. patient pr. år, for at følge op på mål, genteste, revurdere plan og evt. udføre slutstatus. (100%)

(NB! aktuelt er der kun mulighed for individuel kontakt ved 1. konsultation inden for 12 mdr. Fysioterapeuten kan dog vurdere, at der er behov for individuelle hensyn og søge den praktiserende læge om dette)           


 • Hvis der er behov for ekstra individuelle kontakter, bør disse ligestilles med 1. konsultation mht. tidforbrug og afregning. (100%)

          (se ovenfor)