Foreningen for rygsøjlegigt og morbus bechterew

FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW.

Gigtforeningen for Morbus Bechterew blev stiftet i 1973, og ændrede navn på landsmødet i maj 2016 til FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW. Navneændringen skyldes, at nyere forskning har vist, at morbus Bechterew er del af et større sygdomskompleks med karakteristiske inflammatoriske rygsmerter, som er kendetegnet ved, at der er smertelindring ved bevægelse og ikke ved hvile. Dette sygdomskompleks hedder RYGSØJLEGIGT (aksial spondyloartrit).

Foreningens formål er at støtte patienterne ved at udbrede kendskabet til sygdommen blandt medlemmer, pårørende, behandlere og myndigheder.  Foreningen har ca. 1.000 medlemmer.

Foreningen er organiseret med ni landsdelsforeninger, der geografisk dækker hele landet. Hvert år afholdes et fælles landsmøde. Foreningen udgiver MB-bladet, der udkommer fire gange om året, ligesom foreningen er engageret i forskning, og blandt andet uddeler Bechterewprisen. Derudover tager foreningen del i et internationalt samarbejde med andre Bechterew-patientforeninger.

Formand for foreningen er Claus-Ebbe Junker, e-mail claus-ebbe.junker@rygsoejlegigt.dk

Se mere på www.rygsoejlegigt.dk

den bedste måde at støtte arbejdet med at gøre behandling og livsvilkår bedre for mennesker med rygsøjlegigt