Formål


Formålet med denne hjemmeside er at informere dig med morbus Bechterew om FOKUSKLINIKKER i din kommune.

Målet er, at så mange som mulig med morbus Bechterew søger til disse klinikker, så der på FOKUSKLINIKKERNE kan oprettes holdtræning på rene Bechterewhold. Endvidere er målet, at fysioterapeuterne på FOKUSKLINIKKERNE gennem kontakten med mange patienter med morbus Bechterew får erfaring med, hvordan træningen tilpasses ift. den enkelte patients helbredstilstand, sygdomsaktivitet, smerter og forandringer i rygsøjlen.

FOKUSKLINIKKERNE er valgt ud fra oplysning fra patienter om klinikker med Bechterewhold og ud fra vurdering fra internettets oplysninger om klinikkernes interesse for morbus Bechterew, træningsfaciliteter og antal fysioterapeuter. Endvidere er antallet af FOKUSKLINIKKER valgt ud fra befolkningsunderlag i hver kommune, se neden for.

Arbejdsgruppen, som har udarbejdet ”Kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med rygsøjlegigt – fokus på morbus Bechterew”, anbefaler at en klinik skal have kontakt med mindst 10 patienter med morbus Bechterew, for at der kan laves Bechterewhold, og at fysioterapeuten kan opnå tilstrækkelig med erfaring. Derfor kræver en FOKUSKLINIK et befolkningsunderlag på mindst 20.000 personer, hvilket bygger på at ca. 1 ud af 1000 personer har morbus Bechterew og det skønnes at ca. halvdelen får vederlagsfri fysioterapi inden for et år. Tal fra Slagelse Kommune tyder imidlertid på, at kun hver tredje med morbus Bechterew får vederlagsfri fysioterapi, så måske skal der et befolkningsunderlag på hele 30.000 personer for skaffe 10 patienter med morbos Bechterew til en FOKUSKLINIK.

Der er med vilje valgt relativ få FOKUSKLINIKKER i de enkelte kommuner for ikke at risikere, at der ikke er tilstrækkelig med patienter til den enkelte klinik. Der er stor usikkerhed om hvor mange patienter med morbus Bechterew, som får vederlagsfri fysioterapi, og det er også usikkert, hvor mange af jer, som vil søge mod disse klinikker. Endvidere skal der være mulighed for, at du kan pege på klinikker, som du mener bør være FOKUSKLINIK. Klinikker skal også have mulighed for at søge om at blive FOKUSKLINIK.

For få patienter med morbus Bechterew  benytter den vederlagsfri ordning.

Statistisk er der 5.500 patienter med morbus bechterew i Danmark, og mindst 75% har en eller anden form for funktionsnedsættelse, dvs. at der burde være 10 personer med morbus Bechterew, som fik vederlagsfri fysioterapi, for hver 15.000 danskere. Sandsynligvis er følgende årsager grund til, at ikke alle med behov for vederlagsfri fysioterapi går til lægen og får en henvisning:

  • 67% er mænd – mænd er dårligere end kvinder til at gå til lægen i almindelighed
  • Mange lærer at leve med den langsom tiltagende stive ryg og/eller nakke og er ikke primært plaget af smerter
  • De fleste har det godt, når de er fysisk aktive – smerterne kommer i hvile
  • Biologisk medicin kan gøre mange patienter smertefri – imidlertid stopper biologisk medicin ikke den fremskredne forkalkningsproces.
  • Træningstider ligger i arbejdstiden – problem da de fleste er erhvervsaktive.

NB! En progressiv sygdom (morbus Bechterew) indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse, derfor er det vigtigt at indlede fysioterapi tidligt selv ved lette funktionsnedsættelser for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen.
Formålet med den fysioterapeutiske indsats ved vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Ny forskning viser, at forkalkningerne i rygsøjlen er uafhængig af sygdomsaktivitet og sygdomsvarighed – tiltagende forkalkning kan pludselig opstå efter mange års stilstand i forkalkningsprocessen.